Ilse Ganzeboom - Teamcoach in de zorg

ILSE GANZEBOOM, TEAMCOACH IN ZORG & ZIEKENHUIS


IlseGanzeboom_Klein.jpg

”Eigenlijk doe ik niets anders dan de verbinding tussen mensen herstellen.”

In veel zorgorganisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de patiënt en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie. Ik help u om de verbindingen tussen mensen te herstellen. Zodat zij weer gemotiveerd en effectief hun kennis en kunde inzetten ten behoeve van patiënt en organisatie.

 
 

Aanbod

Teamcoaching

In veel zorgorganisaties verdwijnt er energie en tijd in gebrekkige communicatie en strijdige belangen. Er is sprake van eilandjes en wij-zij denken. Dat gaat direct ten koste van de patiënt en de te behalen resultaten. Bovendien heeft het een negatieve impact op ieders werkplezier en motivatie.

Goede samenwerking is daarom cruciaal. Ook al zijn ieders persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent nog niet dat het resultaat of de kwaliteit optimaal is. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen is nodig. Net als goede communicatie, heldere taakverdeling en het managen van verwachtingen.

Met teamcoaching kan een groep professionals transformeren in een echt team. Een team dat in staat is om constructief om te gaan met conflicten en verschillende belangen. Een team dat elkaar op een positieve manier aanspreekt. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het beoogde resultaat en daar met energie en bevlogenheid aan werkt.

Of bent u op zoek naar een programma voor individuele of samenwerkende dokters?

Ga dan naar www.deheledokter.nl

 
 

Individuele Coaching

Voor dokters

Je bent werkzaam als huisarts of medisch specialist. Of je zit in de laatste fase van je opleiding. Je loopt rond met vragen en weet niet waar je de antwoorden vinden moet. Je hebt op korte termijn behoefte aan coaching of advies en wil niet meteen vastzitten aan een langer traject. Vanuit mijn jarenlange ervaring met de leef- denk- en werkwereld van dokters kan ik je snel op weg helpen. Er zijn twee mogelijkheden:

COACHING INTENSIVE

Gedurende een ochtend of middag sta jij centraal, met al je vragen, zorgen en wensen. Dat maakt het mogelijk om snel en met diepgang inzicht te krijgen in hoe je jezelf tegenhoudt of klemzet. En wat er nodig is om andere keuzes te maken of zaken anders aan te pakken. Ik help je om concrete doelstellingen te formuleren die praktisch haalbaar zijn, waardoor je weer zelf aan het roer staat. Het is mogelijk om na afloop vervolgafspraken te maken.

Van 10.00 – 13.30 uur óf van 13.00 – 16.30 uur.
We eindigen respectievelijk beginnen met een gezonde lunch. Investering € 695,- excl. Btw en inclusief twee keer telefonische nazorg.

LOSSE GESPREKKEN

Geef je de voorkeur aan losse gesprekken? Gesprekken van 1,5 uur kosten € 325,- excl. Btw.

 

Lezing

'De dokter in balans'

Voor medisch specialisten en huisartsen verzorg ik de ABAN geaccrediteerde Leergang Persoonlijk Leiderschap.
Bovendien train ik dokters om effectiever en met meer plezier samen te werken.

Daardoor weet ik goed waar dokters tegenaan lopen.
Frustraties in de samenwerking, verminderd zelfvertrouwen, emotionele en fysieke uitputting en dilemma’s in het contact met patiënten. Ik weet wat dokters niet geleerd hebben en wat ze nu missen in de praktijk. Voeg daarbij de heersende opvatting dat de dokter sterk moet zijn en je weet: dit is een probleem dat meer mensen aangaat dan alleen de individuele dokter.

Vanuit deze persoonlijke en diepgaande ontmoetingen met dokters schets ik in mijn lezing hoe zij uit balans kunnen raken. En wat de sleutel is om weer in balans te komen en te blijven. Het liefst in combinatie met een workshop, zodat de deelnemers meteen kunnen reflecteren op hun eigen situatie.

Zo komt er aandacht voor het belang van gezonde, gelukkige, goed functionerende dokters. Bovendien wordt de noodzaak van preventie duidelijk, zowel voor de individuele dokter als voor de organisatie.

Of bent u op zoek naar een programma voor individuele of samenwerkende dokters?

Ga dan naar www.deheledokter.nl


U kunt bellen, mailen of onderstaand contactformulier invullen.
Ik help u graag verder met uw vraag in een persoonlijk gesprek of als u dat prettig vindt, eerst per telefoon: 06 22547099.

(optioneel)
 

Aanpak

1. Diagnose

In deze fase brengen we de problemen in kaart. Belangrijk om bij stil te staan: wie zijn de probleemhebbers en wie is de opdrachtgever? Is er sprake van een opdracht tot verandering, of blijft het bij een dringende ‘uitnodiging’? Welk resultaat wilt u bereiken en hoe is dat meetbaar? De diagnose vindt plaats door middel van zowel individuele als groepsgesprekken. Vragen die aan de orde komen zijn:

Wat is volgens u het probleem en wat zijn de effecten?
Wat is uw eigen aandeel in het probleem?
Wat zijn de consequenties als er niets verandert?
Voor de patiënt/cliënt? Voor de kwaliteit van zorg? Voor de resultaten?

Deze gesprekken leveren informatie op over zowel de feiten als over hoe mensen de situatie beleven.
De diagnose werk ik uit tot een compacte analyse en advies voor de volgende fase.
 


2. Verbinding

In deze fase is er aandacht voor de ‘bovenstroom’ met concrete inhoudelijke onderwerpen en voor de ‘onderstroom’ met beelden, emoties en subjectiviteit. Want duurzaam succes in de bovenstroom (resultaten behalen, tot overeenstemming komen) is niet realiseerbaar zonder verbinding, respect en vertrouwen tussen de belanghebbenden. Communicatie, samenwerking en besluitvorming staan centraal. We werken persoonlijk en gericht op de praktijk, zodat nieuwe inzichten en vaardigheden direct kunnen worden toegepast. Mijn stijl is te omschrijven als vriendelijk confronterend en resultaatgericht.
 


3. Nazorg

Nazorg is een vaak onderschatte maar cruciale fase bij veranderingen. Als je nazorg achterwege laat, bied je ruimte aan bekende valkuilen. Bijvoorbeeld die van overmoed: de eerste stappen waren een dusdanig succes dat er geen aandacht meer is voor de lastige laatste loodjes. Daarnaast is de praktijk weerbarstig; oude routines, gedrag en structuren kunnen taai zijn. Met goede nazorg voorkom je dat de ingezette verandering stilvalt. We brengen in kaart wat er op schema ligt en wat extra aandacht vraagt. Waar nodig maken we aanvullende afspraken.

 
blad.png
 

Resultaat

In een gezonde organisatie zien de verschillende medewerkers elkaar als professional én als mens. De gemeenschappelijke doelen zijn helder, net als de ambitie. De afstemming, overdracht en professionele uitwisseling verloopt soepel. Er is gedeelde trots en een sterk gevoel van gezamenlijkheid. Er is openheid en onderling begrip. Waar nodig spreekt men elkaar aan. Problemen worden niet omzeild maar opgepakt.

Zo’n organisatie presteert op verschillende gebieden beter. Dat zie je aan het resultaat, aan een verhoogde efficiency en effectiviteit. Je merkt het aan de kwaliteit van de zorg en aan de veiligheid. En het is zichtbaar in het persoonlijk welbevinden van de medewerkers, wat een positieve weerslag heeft op motivatie, betrokkenheid en de drempel voor ziekmelding.

 
 
We hebben na jaren soebatten eindelijk knopen doorgehakt, waardoor de afdeling veel beter loopt. Dat komt doordat we de ‘gevoelige’ onderwerpen niet langer uit de weg gaan, en nu in staat zijn om die op te pakken. Ook onze patiënten reageren positief op de verandering.
Het was niet altijd makkelijk omdat er veel oud zeer zat, ook bij mij, maar we hebben een basis gelegd voor de toekomst. Ik sleep geen gevoelens van onvrede meer mee naar huis.
De individuele belangen, motieven en verwachtingen liggen eerder op tafel. Waar we dat eerst spannend vonden, merken we nu dat het juist ontspannend werkt. We hebben geleerd echt naar elkaar te luisteren, waardoor het begrip is toegenomen en we beter rekening kunnen houden met elkaar.
 
Natuurlijk blijft er soms sprake van strijdige belangen, toch zijn we er meer op gericht naar de onderlinge samenhang te kijken. Vaak blijkt dat we met elkaar creatieve oplossingen kunnen bedenken voor lastige situaties.
We hebben met elkaar een eenvoudige manier bedacht om problemen die we tegenkomen op te pakken. Het zijn nu niet meer steeds dezelfde mensen die zich verantwoordelijk voelen en daar naar handelen.
We slepen minder gedoe met ons mee doordat we zaken tijdig uitspreken naar elkaar. Daardoor zijn we minder statisch, minder log geworden en nemen we nu veel makkelijker besluiten.
 

Of bent u op zoek naar een programma voor individuele of samenwerkende dokters?

 
blad.jpg
 

Over mij

Geboren (1964) in een ondernemersgezin ga ik na het VWO naar de Hogere Hotelschool in Den Haag. Vervolgens werk ik in het bedrijfsleven in commerciële en leidinggevende functies. Eerst in Nederland en vervolgens in Nieuw Zeeland bij Shell Olie en Chemie.

Bij terugkeer in Nederland voel ik geen enthousiasme voor mijn nieuwe baan en wil ik het roer omgooien. Ik ga werken voor een trainings- en adviesbureau om me daar te bekwamen in persoonlijk leiderschap en teamcoaching. Naarmate ik meer ervaren raak zie ik wat er beter en eenvoudiger kan, met meer impact op de organisatie.

Daarom werk ik vanaf 2008 als zelfstandig teamcoach en adviseur, gespecialiseerd in de zorg. De kern van wat ik doe is verbinding tot stand brengen tussen mensen. Dat is overigens geen ‘aangeboren’ kwaliteit. Ik herken me in het Engelse spreekwoord, ‘You teach best what you most need to learn’ en dat maakt me bekwaam vermoed ik.

Speciaal voor artsen richt ik in 2015 samen met Dick Houtman De Hele Dokter op. Dit opleidingsinstituut biedt hoogstpersoonlijke programma’s aan artsen opdat zij met energie, plezier en voldoening hun zware vak kunnen blijven uitoefenen. Ik geloof namelijk dat gezonde, gelukkige en goed functionerende zorgverleners bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

 

Contact

U kunt bellen, mailen of onderstaand contactformulier invullen.
Ik help u graag verder met uw vraag in een persoonlijk gesprek of als u dat prettig vindt, eerst per telefoon: 06 22547099.

(optioneel)
blad.png