Aanpak

1. Diagnose

In deze fase brengen we de problemen in kaart. Belangrijk om bij stil te staan: wie zijn de probleemhebbers en wie is de opdrachtgever? Is er sprake van een opdracht tot verandering, of blijft het bij een dringende ‘uitnodiging’? Welk resultaat wilt u bereiken en hoe is dat meetbaar? De diagnose vindt plaats door middel van zowel individuele als groepsgesprekken. Vragen die aan de orde komen zijn:

Wat is volgens u het probleem en wat zijn de effecten?
Wat is uw eigen aandeel in het probleem?
Wat zijn de consequenties als er niets verandert?
Voor de patiënt/cliënt? Voor de kwaliteit van zorg? Voor de resultaten?

Deze gesprekken leveren informatie op over zowel de feiten als over hoe mensen de situatie beleven.
De diagnose werk ik uit tot een compacte analyse en advies voor de volgende fase.
 


2. Verbinding

In deze fase is er aandacht voor de ‘bovenstroom’ met concrete inhoudelijke onderwerpen en voor de ‘onderstroom’ met beelden, emoties en subjectiviteit. Want duurzaam succes in de bovenstroom (resultaten behalen, tot overeenstemming komen) is niet realiseerbaar zonder verbinding, respect en vertrouwen tussen de belanghebbenden. Communicatie, samenwerking en besluitvorming staan centraal. We werken persoonlijk en gericht op de praktijk, zodat nieuwe inzichten en vaardigheden direct kunnen worden toegepast. Mijn stijl is te omschrijven als vriendelijk confronterend en resultaatgericht.
 


3. Nazorg

Nazorg is een vaak onderschatte maar cruciale fase bij veranderingen. Als je nazorg achterwege laat, bied je ruimte aan bekende valkuilen. Bijvoorbeeld die van overmoed: de eerste stappen waren een dusdanig succes dat er geen aandacht meer is voor de lastige laatste loodjes. Daarnaast is de praktijk weerbarstig; oude routines, gedrag en structuren kunnen taai zijn. Met goede nazorg voorkom je dat de ingezette verandering stilvalt. We brengen in kaart wat er op schema ligt en wat extra aandacht vraagt. Waar nodig maken we aanvullende afspraken.