Resultaat

In een gezonde organisatie zien de verschillende medewerkers elkaar als professional én als mens. De gemeenschappelijke doelen zijn helder, net als de ambitie. De afstemming, overdracht en professionele uitwisseling verloopt soepel. Er is gedeelde trots en een sterk gevoel van gezamenlijkheid. Er is openheid en onderling begrip. Waar nodig spreekt men elkaar aan. Problemen worden niet omzeild maar opgepakt.

Zo’n organisatie presteert op verschillende gebieden beter. Dat zie je aan het resultaat, aan een verhoogde efficiency en effectiviteit. Je merkt het aan de kwaliteit van de zorg en aan de veiligheid. En het is zichtbaar in het persoonlijk welbevinden van de medewerkers, wat een positieve weerslag heeft op motivatie, betrokkenheid en de drempel voor ziekmelding.

 
 
We hebben na jaren soebatten eindelijk knopen doorgehakt, waardoor de afdeling veel beter loopt. Dat komt doordat we de ‘gevoelige’ onderwerpen niet langer uit de weg gaan, en nu in staat zijn om die op te pakken. Ook onze patiënten reageren positief op de verandering.
Het was niet altijd makkelijk omdat er veel oud zeer zat, ook bij mij, maar we hebben een basis gelegd voor de toekomst. Ik sleep geen gevoelens van onvrede meer mee naar huis.
De individuele belangen, motieven en verwachtingen liggen eerder op tafel. Waar we dat eerst spannend vonden, merken we nu dat het juist ontspannend werkt. We hebben geleerd echt naar elkaar te luisteren, waardoor het begrip is toegenomen en we beter rekening kunnen houden met elkaar.
 
Natuurlijk blijft er soms sprake van strijdige belangen, toch zijn we er meer op gericht naar de onderlinge samenhang te kijken. Vaak blijkt dat we met elkaar creatieve oplossingen kunnen bedenken voor lastige situaties.
We hebben met elkaar een eenvoudige manier bedacht om problemen die we tegenkomen op te pakken. Het zijn nu niet meer steeds dezelfde mensen die zich verantwoordelijk voelen en daar naar handelen.
We slepen minder gedoe met ons mee doordat we zaken tijdig uitspreken naar elkaar. Daardoor zijn we minder statisch, minder log geworden en nemen we nu veel makkelijker besluiten.